مسلماً در والديني که کودک به سن مدرسه دارند هم اکنون مهمترين دغدغه، شرايط جديد و فصل جديد زندگي کودکان است. آغاز سال تحصيلي جديد و بازگشايي مدارس براي برخي از دانش آموزان با دلهره، اضطراب و نگراني همراه است. حتي گاهي اوقات پدر و مادر ها هنگام آماده کردن فرزندانشان براي رفتن به مدرسه دچار نگراني مي شوند. اين نکات به صورت خلاصه جهت سهولت مطالعه براي شما والدين عزيز تهيه شده است.
- با مهيا کردن لوازم و ضروريات همراه کودک به حضور بهتر و راحت تر وي در مدرسه کمک کنيد.
- کودک نبايد در مهماني هاي طولاني مدت که تا ديروقت طول مي کشد همراه والدين شرکت کند.
- پيش از خواب از مواد محرک مثل قهوه، چاي و نوشابه استفاده نکنيد.
- استفاده از چاي در صبحانه براي سرحال کردن بچه ها در کنار شير گرم مفيد است.
- شب پيش از خواب وسايل روز بعد را براي کودک آماده کنيد. از خودش هم در اين زمينه کمک بخواهيد.
- اولين کارها پس از ورود به منزل قرار دادن لباس ها يا روپوش در جاي مناسب و شستشوي دست ها و پاهاست.
- سپس بايد به آنها وقت بازي و استراحت داد. بازي يکي از تکاليف مهم کودکي است.
- بين نيم تا يک ساعت هم به آنها زمان بدهيم تا برنامه کودک تلويزيون ببينند .
- پدر و مادر حتي المقدور از کنار نشستن بچه ها هنگام انجام تکاليف خودداري کنند.
- بوسيدن بچه ها به خصوص در مقطع پيش دبستاني و دبستان و گفتن جملات دلگرم کننده مثل (بهت خوش بگذره و ...) به آنها کمک مي کند تا روز را با اوقات خوبي شروع کنند.
- در صورتي که با سرويس به مدرسه مي رود از او بخواهيد رفتارهاي پرخطر يا غيرطبيعي راننده را اطلاع بدهد. مقررات راهنمايي و رانندگي و طرز عبور از خيابان را به او آموزش بدهيد.
- گاهي اوقات استفاده از موادي مانند کيک و بيسکوئيت و حتي شکلات به عنوان هله هوله و در ساعات مدرسه اشکالي ندارد اما نبايد به صورت عادت در بيايد.
- بايد به بچه ها آموزش داده شود تا از دوره گردها خريد نکنند و کليه مواد غذايي که توسط آنها فروخته مي شود داراي اشکالات مهم بهداشتي است.
- همراهي والدين تا زمان رسيدن به مدرسه، به خصوص در مقطع پيش دبستاني و دبستان در چند روز اول کمک کننده است.
- بايد به بچه ها آموزش داده شود تا از دوره گردها خريد نکنند و کليه موادغذايي که توسط آنها فروخته مي شود داراي اشکالات مهم بهداشتي است.
- همراهي والدين تا زمان رسيدن به مدرسه، به خصوص در مقطع پيش دبستاني و دبستان در چند روز اول کمک کننده است.