بازگشايي مدارس و كلاس اولي‌هاي مضطرب!
رييس بخش روانپزشكي كودك بيمارستان رازي:
اعتماد به نفس كم و ‌وابستگي به والدين از علل اضطراب نخستين روز مدرسه است


رييس بخش روانپزشكي كودكان و نوجوانان بيمارستان رازي، با بيان اين كه بروز اضطراب در كلاس اولي‌ها و يا دانش‌آموزان مقاطع جديد به يك باره ايجاد نمي‌شود، ‌گفت: اعتماد به نفس كم، وابستگي بيش از حد به والدين و آشنا نبودن با محيط جديد از مهم‌ترين علل بروز اضطراب براي كلاس اولي‌ها و دانش آموزان مقاطع جديد است.

دكتر نسرين اميري در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه اين دانش‌آموزان غالبا خواب شبانه راحتي ندارند و از نگراني‌هاي شديد درباره دزديده شدن هنگام جدايي از والدين رنج مي‌برند،‌ اظهار كرد: بايد ضمن توانمند كردن اين دانش آموزان، زمينه را براي عدم وابستگي به والدين براي آنان فراهم كرد.

وي با بيان اينكه برخي از خانواده‌ها هر تجربه جديد و نويي را با نوعي اضطراب و نگراني براي فرزندانشان مطرح مي‌كنند، گفت: اين امر باعث تشديد اضطراب براي دانش آموزان مي‌شود حال آن كه مي‌توان با خوشايند جلوه دادن هر تجربه جديد مانع از بروز اضطراب در دانش آموزان شد.

رييس بخش روانپزشكي كودكان و نوجوانان بيمارستان رازي، با بيان اينكه در فرهنگ شرقي وابستگي شديد فرزندان به والدين وجود دارد، افزود: بايد كودكان را به استقلال در زمينه انجام وظايف شخصي چون پوشيدن لباس و كفش و حفظ اعتماد به نفس تشويق و ترغيب كرد.

اميري با تاكيد بر ايجاد جو دوستانه به جاي جو رقابتي در بين فرزندان گفت: اعتماد به نفس كودكان مضطرب به شدت كم است و از خود كم بيني رنج مي‌برند؛ از اين رو بايد با توانمند كردن فرزندان روحيه استقلال طلبي را در آنان تقويت كرد.

وي، ادامه داد: بايد به كودكان آموزش داد كه مدرسه محيط امني است و براي رفع اضطراب از روش مدلينگ بهره گرفت. به عنوان مثال چنين عمل كرد كه فردي كه تشنه مي‌شود در مدرسه چه كار مي‌كند تا بدين ترتيب ميزان اضطراب را در وي كاهش داد.

رييس بخش روانپزشكي كودكان و نوجوانان بيمارستان رازي، مهدهاي كودك را عامل موثري در رفع كاهش اضطراب در دانش آموزان كلاس اولي برشمرد و يادآور شد: از اين رو توصيه مي‌شود حتي والدين خانه دار فرزندان خود را از سه سالگي به مهد كودك ببرند.