1) کاندوم‌هاي لاتکس معمول هم براي پيشگيري از بارداري و هم براي جلوگيري از بيماري منتقله از راه جنسي کاربرد دارند. افرادي که به لاتکس حساسيت دارند، مي‌توانند از کاندوم ساخته شده از پلي‌اورتان استفاده کنند.


2) فقط لغزنده‌کننده‌هاي با پايه آبي مانند ژلK_Y را مي‌توان با کاندوم لاتکسي‌ استفاده کرد. لغزنده‌کنندهاي روغني، کاندوم را تضعيف مي‌کنند و ممکن است باعث پاره شدن آن شوند.


3) هميشه پيش از باز کردن کاندوم براي پوشيدن آن، نوک آن را فشار دهيد تا حباب‌هاي هوا خارج شود. در غير اين صورت ممکن است کاندوم در هنگام استفاده پاره شود.


4) پس از انزال، اگر مرد بلافاصله در حالي که ته کاندوم را گرفته است، آلت خود را خارج کند، مانع لغزيدن و بيرون آمدن کاندوم و نشت کردن محتواي آن به درون دستگاه تناسلي زن و باردار شدن زن مي?شود.


5) از هر کاندوم فقط يک بار مي‌توان استفاده کرد.


6) نگه‌داشتن کاندوم در جاهايي مانند کيف بغلي ممکن است به علت حرارت بدن باعث تضعيف کاندوم شود. کاندوم را بايد در جيب بيروني کت گذاشت و در خانه در جايي سرد و خشک نگهداري کرد.


7) کاندوم?ها تاريخ مصرف دارند. اغلب کاندوم‌ها 3 تا 5 سال قابل مصرف هستند.


8) با اينکه برخي از شرکت‌هاي کاندوم‌سازي کاندوم‌هاي سايز بزرگ مي‌سازند (که برخي از مردان ممکن است واقعا به آن نياز داشته باشند) اما کاندوم با اندازه استاندارد آنقدر قابليت کشش دارد که حتي مي‌توان آن به طور کامل روي سر فرد کشيد (تعجب نکنيد، حقيقت دارد!) اندازه استاندارد بايد آنقدر بزرگ باشد تا براي اغلب مردان مناسب باشد. بايد اطمينان حاصل کنيد که کاندوم بيش از حد برايتان بزرگ نباشد. اگر حتي اندازه استاندارد برايتان بزرگ است، اندازه‌هاي «کوچک» هم در دسترس هستند.

منبع: WebMD