پزشکان به جوانان هشدار دادند مواظب روابط جنسیشان باشند. متخصصان در بریتانیا می گویند جوانانی که اعتماد به نفس لازم برای صحبت کردن درباره روابط جنسی سالم را ندارند، در معرض ابتلا به بیماری های مقاربتی هستند. آمار نشان می دهد تعداد مبتلایان به بیماریهای مقاربتی در بریتانیا 3% بیشتر شده است.

bbc.co.uk