پخش رایگان 20 میلیون "کاندوم زنانه" در برزیل توسط دولت

دولت برزیل قصد دارد برای جلوگیری از گسترش ایدز 20 میلیون "فمیدوُم" بین زنان پخش کند. این وسیله پیشگیری از ماده مصنوعی پوُلیتیلن یا پوُلیرتان ساخته شده و پیش از همه بین تنفروشان، قربانیان خشونت خانگی و زنان مبتلا به ویروس ایدز توزیع می شود.

بابت پخش این وسیله پیشگیری، که از سال 1990 ارائه می شود، دولت برزیل 20 میلیون دلار هزینه می کند. وزارت سلامت برزیل در سال گذشته نیز 493 میلیون کاندوم بین مردان و 16 میلیون بین زنان پخش کرد. طبق یک همه پرسی در سال 2008، حدود 90 درصد زنان فعال از نظر جنسی هیچ اطلاعی از وجود کاندوم زنانه نداشتند.

طبق تازه ترین داده های یو ان ایدز (برنامه مشترک سازمان ملل علیه ویروس ایدز)، میزان مرگ در میان مبتلایان به ویروس ایدز بین سال های 1998 تا 2000 از 6/ 7 درصد به 3/ 6 درصد، به نسبت هر 100 هزار بیمار، کاهش یافته است. در این بزرگ ترین کشور آمریکای جنوبی دست کم 630 هزار نفر مبتلا به ویروس ایدز هستند که گفته می شود رقم واقعی بسیار بیشتر باید باشد.