پاپ می گوید استفاده از کاندوم در روسپی های مرد اولین قدم به سوی اخلاقی شدن است

پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کلیسای کاتولیک کاربرد کاندوم را در شرایط استثنایی مجاز دانسته است.

بر اساس یک کتاب جدید، پاپ گفته است که استفاده از کاندوم می تواند به کاهش خطر آلودگی به ویروس ایدز، مثلا در روسپی های مرد کمک کند.

به گفته پاپ رویکرد انسانی تر به موضوع جنسیت عامل موثرتری از کاربرد کاندوم برای مقابله با ایدز است.

پاپ این سخنان را در مصاحبه با پیتر سیوالد، یک روزنامه نگار آلمانی گفته است.

مصاحبه پاپ در نگارش یک کتاب مورد استفاده قرار گرفته و روزنامه واتیکان بخش هایی از آن را روز شنبه منتشر کرد.

مخالفت صریح واتیکان با کاربرد هرگونه وسیله پیشگیری از بارداری، انتقاد محافل علمی و بهداشتی را به همراه داشته است. به گفته این مجامع، منع کاربرد کاندوم به گسترش ایدز کمک می کند.

پاپ در مصاحبه خود گفته است که واتیکان به کاربرد کاندوم به عنوان یک راه حل اخلاقی نگاه نمی کند ولی استفاده از این وسیله می تواند قدم اول برای داشتن زندگی جنسی انسانی باشد.

پاپ بندیکت با مثال زدن روسپی های مرد می گوید کاربرد کاندوم در این افراد اولین قدم به سوی اخلاقی شدن است ولی این کار راه واقعی برای مقابله با اهریمن ایدز نیست.

پاپ گفت کاربرد کاندوم جنبه عشقی رابطه جنسی را از بین می برد و آن را صرفا به یک دارو تبدیل می کند.

سازمان ملل متحد از سخنان پاپ استقبال کرده است.