استاد دانشکده پزشکی کودکان و همکار نویسنده این پروژه، دکتر جی.دنیس فورتنبری، گفت که در بین نوجوانان بسیار معمول است که زمانی که برای داشتن اولین آمیزش جنسی تصمیم می گیرند، استفاده از کاندوم نیز بخشی از این تصمیم‌گیری می باشد.

شهرزادنیوز: یافته های مطالعه جامع جدیدی توسط مرکز ارتقاء سلامت جنسی در دانشگاه ایندیانا نشان می دهد که استفاده از کاندوم در میان نوجوانان ایالت متحده آمریکا بسیار معمول تر از بزرگسالان می باشد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، مطالعه مذکور نشان داده است که 80% مردان و 69% زنان (از نظر جنسی فعال) بین سنین 14 تا 17 سال در آخرین آمیزشی که داشته اند، کاندوم استفاده کرده اند. این در حالی است که کمتر از نیمی از بزرگسالان نظرسنجی منتشر شده از کاندوم استفاده کرده بودند. این مطالعه همچینین نشان داده است که آمریکائی های سیاهپوست و اسپانیائی بیش از آمریکائی‌های سفیدپوست کاندوم استفاده می کنند. همچنین پائین ترین میزان استفاده از کاندوم به مردان بالای 40 سال تعلق دارد.

براساس این نظرسنجی بسیاری از نوجوانان تا 18 سالگی تجربه آمیزش جنسی نداشته‌اند. استاد دانشکده پزشکی کودکان و همکار نویسنده این پروژه، دکتر جی.دنیس فورتنبری، گفت که در بین نوجوانان بسیار معمول است که زمانی که برای داشتن اولین آمیزش جنسی تصمیم می گیرند، استفاده از کاندوم نیز بخشی از این تصمیم‌گیری می باشد. به اعتقاد وی استفاده از کاندوم توسط حدود 25% از پرسش شوندگان را می توان موفقیتی در بهداشت عمومی انگاشت.

این مطالعه همچنین نشان داده است که ارضای جنسی بین مردان و زنان متفاوت است. غالب مردان شرکت کننده گفته اند که در آخرین آمیزشی که داشته اند، ارضا شده اند و 85% نیز معتقد بودند که زوج جنسی شان نیز ارضاء شده است، این در حالی است که تنها دو- سوم زنان گفته اند که ارضاء شده اند. یک سوم از این تعداد (تنها 5% مردان) نیز در هنگام آمیزش احساس درد داشته اند. با اینکه تنها 7% از شرکت کنندگان اظهار داشته اند که همجنسگرا هستند، ولی بسیار بیش از این تعداد با همجنس خود آمیزش جنسی داشته اند. بین زنان در 30 سالگی (14%) و مردان در 40 سالگی (13%) گفته اند که تجربه سکس دهانی با همجنس خود داشته اند.