علم نوین، وراثت و تولد کرموزومها!
ایران صدا: یک برنامه کاملا علمی اما غیرپزشکی!
علم ژنتیک در اواخر قرن 19 با آزمایشهای مندل در نخود فرنگی، شروع شد. با اینکه پیشرفت در اوایل کند بود، ولی در اوایل قرن 20، جایگاه مهم خود را در علوم جدید پیدا کرد...

کارشناس/مهمان: دکتر محمود تولايي، نايب رئيس انجمن ژنتيک ايران,

در برنامه "پایگاه تندرستی" امروز به مقوله ای تحت عنوان وراثت و علم ژنتیک پرداخته ایم.
اگر علاقمند به این مبحث هستید در دو قسمت این برنامه را دنبال کنید.
بخش نخست، مهدی کاروند به اتفاق دکتر محمود تولایی، نایب رییس انجمن ژنتیک ایران سوالات فوق را مطرح می کنند.
علم ژنتیک یکی از شاخه‌های علوم زیستی است. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می‌توانیم به تشابه یا عدم تشابه دو موجود نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چطور و چرا چنین تشابه و یا عدم تشابه در داخل یک جامعه گیاهی و یا جامعه جانوری، بوجود آمده است. علم ژنتیک علم انتقال اطلاعات بیولوژیکی از یک سلول به سلول دیگر، از والد به نوزاد و بنابراین از یک نسل به نسل بعد است. ژنتیک با چگونگی این انتقالات که مبنای اختلالات و تشابهات موجود در ارگانیسم‌هاست، سروکار دارد. علم ژنتیک در مورد سرشت فیزیکی و شیمیایی این اطلاعات نیز صحبت می‌کند.

سردبیر: اعظم سادات جعفرآبادي

تهیه کننده اینترنتی: اعظم سادات جعفرآبادي

گروه دانش و فناوری

http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=819707