نايب رئيس انجمن علوم آزمايشگاهي:
بيماري‌هاي ژنتيك مغلوب وابسته به جنس با آزمايش خون مادر شناسايي مي‌شوند


نايب رئيس انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي گفت: آزمايش تست تشخيص جنسيت جنين با خون مادر علاوه بر ارضاي كنجكاوي خانواده‌ها درباره جنسيت فرزند خود مي‌تواند باعث شود بيماري‌هاي جنين در خانواده‌هايي كه مادر ناقل بيماري‌هاي ژنتيك مغلوب وابسته به جنس مانند هموفيلي است، شناسايي شود.

دكتر مير مجيد مصلايي در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: اگر فرزند مادري كه ناقل ژن هموفيلي است دختر باشد ممكن است فرزند او سالم به دنيا بيايد يا ناقل اين بيماري باشد. اما اگر جنين پسر باشد 50 درصد ممكن است او به هموفيلي مبتلا باشد. در اين شرايط خانواده‌ها مي‌توانند ريسك انجام آزمايش «آمنيوسنتز»- كه با انجام آن احتمال دارد نيم تا يك درصد جنين سقط شود- را بپذيرند و اگر مشخص شود كه پسر ژن هموفيلي را به ارث برده است مي‌توانند مجوز سقط جنين را بگيرد.

مصلايي در ادامه گفت: ثابت شده است كه مقداري از dna آزاد جنين از روزهاي اول تشكيل از طريق بند ناف وارد خون مادر مي‌شود بنابراين از زنان باردار مي‌توان از هفته 10 بارداري به بعد نمونه خون گرفت.

وي افزود: پس از گرفتن نمونه خون مي‌توان dna را جدا كرد. اين dna حاوي dna خون مادر و dna جنين است كه وارد خون مادر شده است.

مصلايي در پايان اظهاركرد: Dna با استفاده از روش rt-pcr جدا مي‌شود و با كمك پرايمر و پروب‌هايي كه عليه قطعه sry كروموزوم y طراحي كرده‌ايم، دنبال قطعه كروموزم y در خون مادر مي‌گرديم پيدا نشدن اين كروموزوم به اين معناست كه جنين دختر است. اين آزمايش با دقت 90 تا 95 درصد مي‌تواند نوع جنس جنين را مشخص كند.