كارشناسان بهداشت عمومي در انگليس تاكيد كردند اگر مي‌خواهيد شب‌ها خواب راحت داشته باشيد، يك ساعت قبل از رفتن به رختخواب تلويزيون، رايانه، لپ تاپ و حتي تلفن همراه خود را خاموش كنيد.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» ايسنا، طي يك نظرسنجي در شهر لندن معلوم شد از هر 10 انگليسي، 9 نفر در ساعات قبل از خواب از وسايل الكترونيكي استفاده مي‌كنند و همين امر مي‌تواند سبب آشفته شدن الگوهاي خواب در اين افراد شود.

به گزارش روزنامه‌ ديلي ميل، بررسي‌ها نشان مي‌دهد نور مصنوعي حاصل از تلويزيون و صفحه نمايش رايانه باعث تحريك زياد از حد مغزي مي‌شود.

به گفته كارشناسان انجمن ملي خواب آمريكا، در يك پژوهش گسترده، بدترين و نامناسب‌ترين فعاليت‌ها در اين ساعات انجام بازيهاي ويديويي، استفاده از تلفن همراه و كار با اينترنت است.

كارشناسان دانشكده پزشكي هاروارد تاكيد كردند كه بهترين كار براي داشتن يك خواب راحت و آرام، عدم استفاده از اين ابزار الكترونيكي حداقل يك ساعت پيش از رفتن به رختخواب است.