پرسشي از متخصص طب کار/ دکتر خسرو صادق‌نيت/فلوشيپ بيماري‌هاي خواب رييس انجمن طب كار ايران
قبل از خواب شير بخوريم يا آب؟

خيلي از ما ايراني‌ها عادت ‌داريم بعد از صرف شام و قبل از خواب، فنجاني چاي بنوشيم. اين عادت گرچه رايج است اما صحيح نيست و مي‌تواند بر کيفيت خواب اثر منفي بگذارد...

مواد محرك کافئين‌داري مانند چاي، قهوه، نوشابه‌هاي کولا‌دار و شكلات و تركيب‌هايي از اين قبيل، حتي اگر 3-2 ساعت قبل از خواب مصرف شوند، روي خواب خوب اثر منفي مي‌گذارند، بنابراين بهترين نوشيدني‌ها براي صرف با وعده شام و قبل از خواب، دوغ يا آبميوه هستند.

اگر در شيفت شب کار مي‌کنيد، مصرف چاي، قهوه و شكلات به‌دليل تركيب‌هاي محركي كه‌ دارند و فرد را هوشيار مي‌كنند و باعث كاهش خطاها و خطرهاي ناشي از خواب‌آلودگي مي‌شوند، براي شما خوب است اما براي كساني كه مي‌خواهند خواب راحتي داشته باشند به‌خصوص كساني كه در ابتداي خواب دچار بي‌خوابي مي‌شوند، مناسب نيست.

گاهي گفته مي‌شود برخي نوشيدني‌ها مانند دوغ يا شير قبل از خواب به كيفيت هرچه بيشتر آن كمك مي‌كنند. البته اين موضوع نيز به عادت‌ فرد برمي‌گردد. اگر فردي با نوشيدن شير خواب بهتري را تجربه مي‌كند، بايد آن را تکرار کند اما ممکن است مصرف اين نوشيدني در شخصي ديگر باعث افت كيفيت خواب ‌شود. گرچه گفته مي‌شود مصرف شير خوب است اما شير كاكائو يا شير قهوه، گزينه‌هاي خوبي نيستند و بهتر است از مصرف آنها قبل از خواب پرهيز شود. به هر حال مصرف آب خالص بر هر نوشيدني ديگري ارجحيت ‌دارد.

البته مصرف مايعات قبل از خواب براي كساني كه مشكل بزرگي پروستات‌ دارند، مي‌تواند مشکل‌ساز باشد و بيداري‌هاي مكرر براي دفع ادرار کيفيت خوابشان را کاهش مي‌دهد. پس بهتر است كه 3-2 ساعت قبل از خواب، زياد مايعات مصرف نكنند.