سر خودتان کلاه بگذاريد و بخوابيد!

ايسنا: متخصصان آمريکايي موفق شده‌اند کلاهي بسازند که فعاليت‌هاي شديد ذهني را آرام و به شما کمک مي‌کند که راحت‌تر بخوابيد. اين کلاه مملو از لوله‌هاي ظريف پر شده از آب سرد است که مغز را خنک مي‌کند و به فرد اين امکان را مي‌دهد هر زمان احساس آرامش ذهني کرد، کلاه را خاموش کند و از يک خواب خوب شبانه لذت ببرد. آزمايش‌هاي انجام‌شده روي اين کلاه نشان مي‌دهد افرادي که با مشکل بي‌خوابي مواجه هستند، پس از استفاده از اين وسيله مي‌توانند مثل افراد سالم به راحتي بخوابند.

اين کلاه با خنک کردن بخشي از مغز موسوم به قشر مخ که درست در زيرپيشاني قرار گرفته است، تاثيرات آرامش‌بخش خود را اعمال مي‌کند. آزمايش‌ها نشان مي‌دهد افرادي که شب‌ها راحت مي?خوابند، درواقع فعاليت اين بخش از مغزشان با رسيدن به ساعت‌هاي پاياني روز آرام مي‌شود اما در کساني که دچار بي‌خوابي هستند، فعاليت‌هاي سريع اين منطقه مغزي همچنان ادامه دارد و اين ذهن فعال به آنها اجازه نمي‌دهد راحت بخوابند.