رنگ آبي در درمان بي‏خوابي مفيد است

ايرنا: يك روان‌پزشك گفت: «رنگ آبي خاصيت آرامش‏بخشي، ضداضطراب و تسكين‌دهنده سيستم اعصاب دارد، به همين دليل در درمان بي‌خوابي مفيد است.» دكتر اميررضا چمني، در مورد تاثير رنگ‌ها از نظر روان‌شناختي افزود: «با توجه به اينكه برخي رنگ‌ها، خاصيت تحريك‏كنندگي دارند و برخي رنگ‌ها آرامش‌بخش هستند، تركيب رنگ‌ها در طبيعت به نحوي است كه باعث ايجاد تعادل در روح و روان انسان مي‌شود.» وي خاطرنشان كرد: «‌برخي رنگ‌ها در طبيعت مانند رنگ‌ قرمز محرك هستند و برخي رنگ‌هاي روشن مثل سبز و آبي به انسان آرامش مي‌بخشند. رنگ‌هاي محرك با تاثير روي بدن باعث افزايش ضربان قلب، فشارخون و نبض و تنفس مي‌شوند و رنگ‌هاي روشن، اين موارد را کاهش مي‌دهند.» چمني گفت: «رنگ سفيد، نماد پاكي و قداست است و با توجه به اينكه رنگ سفيد، نشاط، سرور و پاكي را به همراه دارد، در احاديث زيادي به پوشيدن لباس سفيد تاكيد شده است.» به گفته وي، ‌رنگ سبز زيباترين رنگ‌هاست و به عنوان رنگ جواني، نماد رشدونمو و علامت بهار است.