آب آلبالو ترش براي رفع كم خوابي موثر است


به جاي استفاده از داروهاي مسکن براي مبارزه با بي‌خوابي بعد از اين ملاتونين را امتحان کنيد. بسياري از آنتي اکسيدان‌ها ساعت دروني شما را کنترل مي‌کنند. همانطور که شما مي‌توانيد همانند يک ساعت زنگ دار الکتريکي زمان را تعيين و تنظيم مجدد کنيد، بدن نيز قابل تنظيم است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکي تهران، پژوهشگران با بررسي نتايج يک مطالعه دريافتند افرادي که يک اونس آب آلبالو را دوبار در روز به مدت يک هفته مي‌نوشيدند ميزان خوابشان به مدت 25 دقيقه در شب افزايش يافت و بهتر و کامل‌تر مي‌خوابيدند.

در تشريح اين يافته نويسنده مطالعه دکتر جيسون اليس، مدير مرکز تحقيقات خواب نورتامبريا مي‌گويد: آب آلبالو ترش داراي تريپتوفان است که اين ماده يک اسيد آمينه ضروري است که به سروتونين تبديل مي‌شود و به نوبه خود، تبديل به ملاتونين در بدن مي‌شود.

دکتر اليس توضيح داد: بدن شما به طور طبيعي ملاتونين که يک ناقل عصبي در غده صنوبري (pineal) مي‌سازد که در طول روز ساعت دروني بدن شما را کنترل مي‌کند، ملاتونين الگوهاي خواب و بيداري شما را با تنظيم مواد شيميايي در بدن که باعث مي‌شود شما احساس کسلي و يا هوشياري داشته باشيد، مي‌سازد.