دو قلو برای زن 61 ساله
dogholo-85gh.jpg


زن برزیلی در 61 سالگی صاحب فرزندان دوقلو شد. خانم آنتونی که چندین سال برای مادر شدن انتظار کشیده بود سرانجام در این سن و سال به آرزویش رسید. وی در این‌باره می‌گوید:
برای تجربه حس مادر بودن حتی به توصیه پزشکان برای انجام لقاح مصنوعی نیز اقدام کردم اما موفقیت‌آمیز نبود، افزون بر این برای پذیرفتن فرزند‌خوانده نیز مؤسسه مورد نظر به‌خاطر سن بالای من و شوهرم اجازه نگهداری از فرزندان بی‌سرپرست را به ما نداد تا اینکه سرانجام صاحب این دوقلو شدیم. گفتنی است هر دو فرزند آنتونی سالم هستند.