بیشترین دوقلوها در کدام کشورها متولد می‌شوند
http://www.hamshahrionline.ir/news-148545.aspx