یک مرد 46 ساله بنگلادشی، با فاش شدن رازش، زیر دست و پای چهار همسرش جان باخت.

به گزارش روزنامه الوطن چاپ کویت، یونس باباری، 46 ساله، که به همراه دو همسرش برای شرکت در یک جشن روستایی به روستای همجوار رفته بود، همسر سومش را دید که بعد از مطلع شدن زنان از وجود یکدیگر درگیری شدیدی بین آن‌ها به وجود آمد. در این میان سه زن متوجه حضور زن چهارمی شدند که در مراسم حضور داشت. به دنبال این ماجرا و فاش شدن راز چند همسری مرد، چهار زن با هم به سوی مرد حمله ور شده و او را زیر ضربات مشت و لگد قرار دادند و مرد چند همسره مخفیکار که با استفاده از قوانین شرع اسلامی چهار زن را به عقد خود درآورده بود، زیر ضربات متعدد چهار همسرش جان باخت