آفتاب: عضو پژوهشكده‌ خانواده دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه بيشتر پژوهش‌ها نشان داده مشكلات جسماني و تنش در همسران اول خانواده چند همسري بيش از گروه مشابه در خانواده تك همسري است، پيشنهاد داد که ميزان طلاق در خانواده‌هاي چندهمسري، پيامدهاي فرهنگي چندهمسري، انگيزه‌ مردها براي ازدواج مجدد و الگوي ازدواج دوم و سوم بررسي شود.

دكتر فرشته موتابي با اشاره به اينكه به تحليل پژوهش‌هاي دو دهه‌ اخير در زمينه‌ چند همسري پرداخته است، گفت:« همه پژوهش‌ها نشان داده‌اند مشكلات جسماني و تنش در همسران اول خانواده چند همسري بيش از گروه مشابه در خانواده تك همسري است. همچنين از نظر سلامت رواني، زناني كه در خانواده‌هاي چندهمسري هستند عزت نفس همسران اول خانواده بسيار پايين و احساس تنهايي در آنها بسيار بالا است و معمولا زنان احساس نابرابري را از سوي همسران‌شان تجربه مي‌كنند.»
وي افزود: «زنان در خانواده‌ چندهمسري سوء رفتار فيزيكي، كلامي و هيجاني را به وسيله شوهر و همسر ديگر تجربه مي‌كنند. همچنين تشخيص اختلالات روان‌پزشكي در خانواده‌ چندهمسري بيش از خانواده تك‌همسري است.»
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به تحقيقي كه در مصر انجام شده است، گفت: «اين تحقيق نشان مي‌دهد كه وقتي يك زن در معرض ازدواج دوباره همسرش قرار مي‌گيرد، ناگهان اختلالات رواني و واكنش شديدي را نشان مي‌دهد اما ظرف شش ماه به سازگاري مي‌رسد. اين پيامد در حدي است كه در مصر از آن به نشانگان همسر اول ياد مي‌كنند.»