ترجمه : مژگان کريمي
چگونه شنوايي کودکان را بسنجيم؟

نخستين ماه‌ها و سال‌هاي حيات کودک از نظر تکامل زباني بسيار مهم است. عدم تشخيص کاهش شنوايي يکي از علل تاخير تکلم کودکان است. تاخير تکلم مي‌تواند باعث مشکلات رفتاري، رواني و تحصيلي کودکان شود. سنين و مراحل ذکر شده در ذيل بعضي از معيارهايي را که مشخص‌کننده پيشرفت کودک در برقراري ارتباط و کسب مهارت‌هاي زباني و کلامي است، نشان مي‌دهند. اگر در هريک از مقاطع زير، کودک‌تان معيارهاي متناسب با سنش را کسب نکرده به پزشک مراجعه نماييد...

از تولد تا 3 ماهگي

- کودک در حين تغذيه به شما نگاه مي‌کند.

- در زمان شنيدن صداهاي آشنا آرام مي‌شود.

- شروع به اداي اصواتي شبيه به اقوو گووو و صداهايي شبيه به صداي کبوتر مي‌کند.

- با صداهاي بلند از جا مي‌پرد.

• توصيه‌هايي به والدين، متناسب با سن فرزند:

- در حين تغذيه، حمام کردن و تعويض پوشک و البسه وي به او نگاه و توجه کنيد.

- با کودک صحبت کنيد.

- متقابلا اصواتي شبيه به صداهاي او را ادا کنيد.

- براي کودک خود آواز بخوانيد.


از 3 تا 6 ماهگي

- چشم‌ها و سر را به سمت صدا برمي‌گرداند.

- با ايجاد صدا و تکان دادن دست‌ها و پاها به شما پاسخ مي‌دهد.

- لبخند و قهقه مي‌زند.

- شروع به ايجاد اصواتي مانند با، ما و بو مي‌کند.

• توصيه‌هايي به والدين، متناسب با سن فرزند:

- به کودک لبخند زده و با او بخنديد.

- به صداي کودک‌تان توجه کرده و علاقه نشان دهيد و تکرار آن صداها را به او برگردانيد.

- انواعي از اصوات اعم از موزيک، صداهاي محيط بيرون از منزل، صداهاي حيوانات و اسباب‌بازي‌ها را براي او فراهم کنيد.

- به کودک‌تان در حين غذا خوردن، حمام کردن و لباس پوشاندن، کاري را که انجام مي‌دهيد توضيح دهيد


از 6 تا 9 ماهگي

- در برابر شنيدن صداي نامش پاسخ و واکنش نشان مي‌‌دهد.

- کلمه نه را مي‌فهمد.

- با صدا کردن و اشاره کردن به اشياي معمول و افراد خانواده به آنها نگاه مي‌کند.

- کلماتي مانند بابا، دد، ماما را ادا مي‌کند.

• توصيه‌هايي به والدين، متناسب با سن فرزند:

- به افراد، تصاوير و اشياي معمولي و آشنا اشاره و اسامي آنها را ذکر کنيد.

- به کتاب‌ها نگاه کنيد، به تصاوير آنها اشاره کنيد و نام آنها را بگوييد.

- تا زماني که کودک علاقه دارد صداهايي را قبل و بعد از او ادا نماييد.

- براي کودک آواز بخوانيد.


از 9 تا 12 ماهگي

- دستورات ساده را مي‌فهمد (مثلا دستوراتي مانند: آن را به مامان بده، دست نزن).

- سوالات ساده را مي‌فهمد (مثلا توپ کجاست).

- از صداها و حرکاتي استفاده مي‌کند تا به شما بفهماند که چه مي‌‌خواهد..

- اولين کلمات و لغات را ادا مي‌کند.

- بازي‌هايي مانند دالي کردن را آغاز مي‌کند.

• توصيه‌هايي به والدين، متناسب با سن فرزند:

- کودک خود را در استفاده از حرکات و اداها تشويق کنيد و به او پاسخ دهيد. مثلا وقتي او دست‌هايش را بلند مي‌کند تا بلندش نماييد به او بگوييد چه مي‌خواهي يا مي‌خواهي بلند شوي؟ و سپس او را بلند کنيد.

- در مورد هر کاري که انجام مي‌دهيد با کلمات ساده و جملات کوتاه با او صحبت کنيد.

- به دقت به صداهايي که کودک ايجاد مي‌کند گوش دهيد، ممکن است که شما اولين لغات وي را بشنويد مثلا «با» براي بابا و «ما» براي مامان.

- با کودک خود به بازي و تفريح بپردازيد.


از 12 تا 18 ماهگي

- دستورات ساده را انجام مي‌دهد (مثلا توپ را بگير).

- وقتي از او پرسيده مي‌شود، به افراد و قسمت‌هاي بدن و اسباب‌بازي‌ها اشاره مي‌کند..

- از اصوات متصل که شبيه به جملات است استفاده مي‌کند.

- در حين حرف زدن از 10 کلمه يا بيشتر استفاده مي‌کند.

- از عبارات معمول و رايج استفاده مي‌کند (مثلا همه رفتند يا برويم بيرون)

• توصيه‌هايي به والدين، متناسب با سن فرزند:

- همراه با او به کتاب‌ها نگاه کنيد و قصه‌هايي در مورد تصاوير آن بگوييد.

- زماني که کودک با شما صحبت مي‌کند جواب او را بدهيد.

- به جاي استفاده از الفاظ کودکانه مثل تاتا، بَ‌بَ از کلمات واقعي و کامل استفاده کنيد.

- با او بازي کنيد و از اسباب‌بازي‌ها و اشيايي استفاده کنيد که او از آن لذت مي‌برد.


از 18 تا 24 ماهگي

- از 20 کلمه يا بيشتر استفاده مي‌کند.

- دو يا تعداد بيشتري از کلمات را ترکيب مي‌کند مثلا آب‌ميوه بيشتر.

- به داستان‌هاي ساده اشعار و آوازها گوش مي‌دهد.

• توصيه‌هايي به والدين، متناسب با سن فرزند:

- در زمان صحبت با او از انواع مختلفي از کلمات استفاده کنيد. (داخل،‌ بزرگ، خوشحال، پريدن)

- کودک خود را به بازي گروهي با کودکان ديگر تشويق کنيد.

- صداهايي را که کودک مي‌شنود به او معرفي کرده و برايش تقليد کنيد. مانند صداي حيوانات و آواز پرندگان.

- بدون اينکه مستقيما تکلم کودک را تصحيح کنيد از روش تکلم افراد بزرگسال براي گفتن کلمات و عبارات استفاده کنيد.

منبع: kids health

هفته نامه سلامت