چشم همه كودكان باید حداقل سه بار قبل از دبستان در زمانهای مختلف معاینه شود.
▪ سه ماهگی
▪ دو تا سه سالگی
▪ پنج تا شش سالگی


تنها‌ ‌راه پيشگيري از تنبلي چشم، تشخيص به موقع عوامل ايجادكننده آن است و چون بسياري از اين عوامل براي خانواده‌ها ناشناخته است، چشم همه كودكان بايد حداقل سه بار قبل از‌ ‌دبستان در زمان‌هاي مختلف معاينه شود: سه ماهگي، 2 تا‌ ‌3 سالگي، 5 تا‌ ‌6 سالگي. تنبلي چشم معمولاً در سنين زير شش سال ايجاد شده و البته خيلي اوقات توسط والدين، معلمان، و يا پزشك كشف مي‌شود. در سنيني كه كودك قادر به بيان مشكلات خود هست، ممكن است از ضعف بينايي، خستگي چشم و يا سردرد شكايت داشته باشد؛ اما در اغلب موارد كودك شكايتي ندارد. فراموش نكنيد زماني‌كه تنبلي چشم ناشي از عيوب انكساري باشد تشخيص آن مشكل است زيرا كودكان به راحتي توسط چشم ديگر مي‌بينند و كمبود ديد در چشم بيمار را جبران مي‌كنند.پس براي جلوگيري از تنبلي چشم، كودك بايد بعد از تولد در زايشگاه توسط متخصص كودكان و در سنين 3 تا 4 ماهگي و 2 تا 3 سالگي توسط چشم پزشك معاينه شود. خوشبختانه اخيراً در كشور طرحي براي جلوگيري از تنبلي چشم اجرا شده است كه در آن همه كودكان مهد كودك‌ها و آمادگي به رايگان تحت معاينه قرار مي گيرند.

توجه به موقع به عواملي كه منجر به تنبلي چشم مي‌شوند اهميت بسزايي در پيشگيري از اين بيماري دارد. از اين رو متخصصان توصيه مي‌كنند تمام نوزدان در زايشگاه‌ها از نظر سلامت چشم مورد معاينه قرار گيرند. اما از آنجايي كه اين عمل در تمام بيمارستان‌ها انجام نمي‌شود لازم است والدين در يك ماه اول تولد نوزاد، حتما او را نزد چشم پزشك ببرند تا بيماري هاي احتمالي كودك تشخيص داده شود. همچنين لازم است تمام كودكان در فاصله سني 2 تا 3 سالگي و همچنين 5 تا 6 سالگي مورد معاينه چشم پزشك قرار بگيرند. دكتر سنجري همچنين به خانواده‌ها توصيه مي‌كند در صورت مشاهده انحراف در چشم بچه يا در صورتي كه كودك در فاصله بسيار نزديك از تلويزيون مي‌نشيند و چشمانش را هنگام ديدن جمع مي‌كند، حتما به پزشك مراجعه كنند. البته ممكن است نزديكي كودك به تلويزيون صرفا از روي عادت يا براي توجه بيشتر باشد اما به گفته دكتر سنجري، بهتر است خانواده‌ها ابتدا از سلامت چشم كودكان خود مطمئن شوند.‌

یک نظر:
برای جلو گیری از تنبلی چشم ، كودك باید بعد از تولد در زایشگاه توسط متخصص كودكان و در سنین ۳ تا ۴ ماهگی و ۲ تا ۳ سالگی توسط چشم پزشك یا اپتومتریست معاینه شود . خوشبختانه اخیراً در ایران طرح یاد شده برای جلوگیری از تنبلی چشم آبانماه هرسال اجرا میشود كه در آن كلیه كودكان مهد كودكها و آمادگیها به رایگان تحت معاینه قرار می‌گیرند . بنابر این توصیه میشود در صورتیكه كودك خود را برای بینائی سنجی نبرده‌اید و كودك شما در سنین كودكستان و آمادگی است با شركت در این طرح از سلامت بینائی كودك خود اطمینان یابید .

یک نظر:
بايد چشم همه كودكان قبل از چهار سالگي به طور مرتب معاينه شود تا در صورت وجود عيوب انكساري، انحراف و ساير مشكلات بينايي، مراحل درماني آغاز شده و كودك از بينايي سالم برخوردار شود.