دیابت عامل ثانویه اختلال چربی
کمیته تخصصی آموزش کلسترول آمریکا (atp iii) توصیه می کند درتمام افراد مبتلا به اختلال چربی قبل از شروع درمان، بطور بالبنی و آزمابشگاهی علل ثانویه اختلال چربی ارزیابی شود.
این علل عبارتند از :
• دیابت
• کم کاری تیروئید
• بیماری های انسدادی کبد
• نارسایی مزمن کلیه
• داروها (پروژسترون ، استروئیدها ی آنابولیک و کورتون ها)

زمانی که علل ثاویه رد شدند یا درمان مناسب انجام گردید، هدف اول درمان کلسترول ldl می باشد.