متخصص فارماكوتراپی گفت: عوامل مختلفی در بروز بیماری پسوریازیس دخالت دارند كه 30درصد ژنتیكی می باشد.

دكتر یونس پناهی متخصص فارماكوتراپی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینكه پسوریازیس از بیماری های مزمن خارش دهنده سلول های اپیدرم پوست بوده كه در آن رشد و تكثیر سلول های اپیدرم افزایش یافته و همراه با هیپیدپرولیفراسیون اپیدرمال و فعال شدن سیستم ایمنی، التهاب و تغییرات عروقی است، گفت: عوامل مختلفی در بروز این بیماری دخالت دارند كه می توان به فاكتورهای ژنتیكی(30درصد موارد) و فاكتورهای غیرژنتیكی (عوامل مكانیكی، نور، آسیب های شیمیایی) عفونت های استرپتوكوك، ویروسی، ویروس ایدز، داروها، استرس، اختلالات هورمونی، چاقی، مصرف الكل و سیگار اشاره نمود.

این متخصص فارماكوتراپی با بیان اینكه اریتماتوس، خارش، سوزش، پوسته پوسته شدن متقارن پوست، و در 20 – 10 درصد موارد درگیری مفاصل از جمله تظاهرات بالینی این بیماری محسوب می شوند، گفت: این بیماری از نظر بالینی به اشكال مختلف تظاهر پیدا می كند.

وی افزود: درگیری ناخن و مفاصل نیز در برخی موارد دیده می شود و برای ارزیابی بیماری از اصول OLA(overall lesion assessment) استفاده می شود كه در آن براساس ظاهر بیماری و شدت آن نمره از 5 – 0 بوده و به صورت خفیف، متوسط و شدید و بسیار شدید می باشد.

این دانشیار دانشگاه تصریح كرد: برای كنترل این بیماری وضعیت بالینی، بیماری های زمینه ای و شدت آن، از عوامل مختلف دارویی استفاده می شود كه با اهداف تسكین علائم خارش، پوسته ریزی، سوزش، درد، متوقف ساختن پیشرفت بیماری و كنترل آن، نرم نگه داشتن ضایعات و جلوگیری از شعله ور شدن بیماری و پیشگیری از عوارض جانبی دیگر می باشد.

وی در پایان خاطرنشان كرد: انتخاب هر كدام از این تركیبات بسته به شرایط بالینی بیمار، بیماری های زمینه ای، شدت بیماری و حتی وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیمار دارد.