استفاده از اشعه uvb در بیماران مقاوم پسوریازیس درمان مؤثری است.

دکتر امیر هوشنگ احسانی، معاون آموزش بیمارستان رازی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران افزود: یکی از درمان های رایج در بیماری های پوستی استفاده از نور درمانی یا فتوتراپی است که با استفاده از لامپ های uv یا اشعه ماوراء بنفش انجام می شود.

وی گفت: استفاده از نور این لامپ ها در درمان بسیاری از بیماری های پوستی مورد استفاده قرار می گیرد هرچند وقت یکبار دستگاه های جدید با طول موج های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

این متخصص پوست و مو تصریح کرد: یکی از بیماری هایی که به طور شایع مورد نور درمانی قرار می گیرد پسوریازیس است در این بیماری ضایعات پوست دهنده قرمز رنگی در نواحی مختلف پوست دیده می شود این ضایعات به طور دوره ای و کم و زیاد می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در درمان این بیماری از درمان های موضعی و سیستمیک استفاده می شود یکی از روش های درمانی سیستمیک استفاده از درمانی به نام puva است در این روش بیمار قرص هایی به نام متوکسالن مصرف کرده و زیر نور اشعه ماوراء بنفش قرار می گیرند و در مدت 25 تا 30 جلسه درمان مؤثر است.

معاون آموزشی بیمارستان رازی اظهار کرد: مصرف قرص متوکسالن و اشعه uvb درمان مؤثری در بیماران مقاوم پسوریازیس است.