دکتر حسين طباطبايي متخصص پوست و مو عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران
تاثير آفتاب بر بيماري پسوريازيس

يکي از سوالات شايع مبتلايان به بيماري پوستي پسوريازيس اين است که آيا آفتاب در بهبود بيماري آنها تاثير دارد يا نه؟ در جواب بايد گفت که بله، نور آفتاب در بهبود بيماري موثر است. اشعه ماوراي بنفش در تنظيم سيستم ايمني پوست دخيل است...

پسوريازيس نيز نوعي بيماري ايمني است و نور آفتاب در تنظيم آن نقش دارد اما استفاده ناشيانه از اشعه ماوراي بنفش خورشيد به شکلي که سبب سوختگي پوست و برنزگي شود، مي‌تواند سبب بدتر شدن بيماري شود. درمان‌هاي مختلفي برحسب شدت، وسعت، زمان، سن بيمار و محل ضايعات پوستي در اين بيماري به کار مي‌رود که يکي از آنها فتوکموتراپي يا استفاده از آفتاب مصنوعي است.

در فتوکموتراپي يا PUVA از يک عامل خوراکي حساس‌کننده به نور خورشيد مانند پسورالن و سپس قرار گرفتن بدن در برابر نور فرابنفش استفاده مي‌شود. از آنجا که نور آفتاب علاوه بر فرابنفش A و B حاوي اشعه‌ فرابنفش و مادون قرمز و نور مريي نيز هست بنابراين دستگاه‌هايي ساخته شده‌اند که به طور اختصاصي فقط فرابنفش A يا B متصاعد مي‌کنند ولي در شهرهايي که اين دستگاه‌ها وجود ندارد مي‌توان طبق تدابيري که پزشک اتخاذ مي‌کند از نور آفتاب براي درمان بيماري استفاده کرد. آفتاب در اندازه مختصر و با شدت کم و در زمان معين اثر درماني و مثبت در بهبودي پسوريازيس دارد ولي در تعداد شديد و زمان طولاني مي‌تواند از طريق پديده کوبنر (Kobner) باعث تشديد ضايعات پوستي شود. پسوريازيس يکي از شايع‌ترين بيماري‌هاي پوستي در ايران است که با پوسته‌ريزي روي زمينه قرمز پوست همراه بوده و با دوره‌هاي عود و خاموشي همراه است. در هر سني مي‌تواند بروز و هر قسمتي را مي‌تواند درگير کند. علتش ناشناخته است ولي عوامل ژنتيکي، ايمني، دارويي و محيطي را در بروز آن موثر مي‌دانند. مهم‌ترين ناهنجاري‌اي که در پسوريازيس اتفاق مي‌افتد افزايش سرعت تکثير سلول‌هاي اپيدرم است؛ به طوري که در پوست طبيعي، سرعت رشد از سلول‌هاي زيرين تا سطح پوست 27 روز است و در پسوريازيس، تنها 4 روز.