احتمال ابتلاي افراد سيگاري به بيماري پوستي «پسوريازيس» بيشتر است

ايسنا: يافته‌هاي پژوهشي روي خطرات توتون نشان مي‌دهد افراد سيگاري بيشتر در معرض خطر پيشرفت بيماري پوستي مزمن و سخت «پسوريازيس» قرار دارند. «پسوريازيس» يک عارضه پوستي طولاني‏مدت است که از طريق حمله غيرطبيعي سيستم ايمني روي پوست ايجاد مي‌شود. اين بيماري باعث افزايش سلول‌هاي پوستي مي‌شود که با پوسته‌هاي ضخيم فلس‌مانند نقره‌اي‌رنگ، خارش، خشکي و قرمزي همراه است که گاهي نيز دردناک مي‌شوند. در يک تحقيق جديد، پژوهشگران دانشکده پزشکي هاروارد در آمريکا، اطلاعات سه مطالعه بزرگ را که روي 186 هزار آمريکايي 12 تا 20 ساله انجام شد، بررسي کردند. در اين مطالعه مشخص شد افرادي که در سن 12 سالگي سيگار مي‌کشيدند، احتمال ابتلا به «پسوريازيس» در آنها تا دو برابر بيشتر بود. همچنين سيگاري‌هايي که سن بيشتري داشتند، خطر ابتلا به اين بيماري در آنها نسبت به افراد غير سيگاري تا 39 درصد افزايش مي‌يافت. يافته‌هاي پيشين همچنين رابطه «پسوريازيس» را با عوامل خطرساز مانند سابقه خانوادگي، چاقي و مصرف مشروب‌هاي الکلي نشان داده بود. برخي مطالعه‌ها نشان مي‌دهند که تاثيرات منفي مواد شيميايي سمي در توتون که روي فعاليت سيستم ايمني اثر مي‌گذارند، ممکن است علت اين بيماري پوستي در افراد سيگاري باشد. همچنين افراد مبتلا به «پسوريازيس» بيشتر در معرض بيماري قلبي و سکته قرار دارند.