به بزرگی پستان در مردان ژنیکوماستی گفته می شود.
در برسی ژنیکوماستی سه نکته کلیدی وجود دارد:
1- سن بروز ومدت ابتلا
ژنیکوماستی ذر بعضی سنین مثل بلوغ طبیعی است .مدت ابتلا از نظر درمان مهم است مدت طولانی ابتلا به درمان دارویی پاسخ نمی دهد وباید جراحی شود
2- معاینه پستان ودستگاه تناسلی
در افراد چاق ممکن است بافت چربی(لیپوماستی) باشد ونه ژنیکوماستی. توده در بیضه (احتمال تومور) وکوچکی دو طرف بیضه (احتمال سندرم کلاین فلتر) رامطرح می کند
3- آرمایشات
مهمترین آن bhcg است