يک تحقيق در زنان يائسه تحت درمان استئوپروز نشان داده است که ۵۲٪ دچار نقص ويتامين D هستند حتي اگر پزشک آنها گفته باشد که کلسيم و ويتامين D مصرف کنيد .

مؤسسه ملي پوکي استخوان ( استئوپروز ) ۴۰۰ تا ۸۰۰ واحد بين المللي ويتامين D براي هر روز توصيه کرده است که به عقيده Holick شايد در حال حاضر کافي نباشد .

Holick اعلام کرده : ما براي پيشگيري از سرطان پوست از آفتاب که منبع عمده اي براي ويتامين D است پرهيز مي کنيم . اگر اين کار را انجام مي دهيد بايد روزانه ۱۰۰۰ واحد بين المللي ويتامين D مصرف کنيد . محصولات روزانه حاوي ويتامين D ، زرده تخم مرغ ، ماهي و جگر حاوي ويتامين D هستند ولي شايد نياز به مکمل هاي غذايي ويتامين D داشته باشيد تا از جذب کافي ويتامين D مطمئن شويد .

اگر يائسه شده ايد بايد روزانه ۱۲۰۰ ميلي گرم از کلسيم و در صورتي که هنوز به اين مرحله نرسيده ايد ۱۰۰۰ ميلي گرم کلسيم بايد مصرف کنيد .