سلامتيران: پژوهشگران ايرلندي دريافتند، حدود سه چهارم بيماران روماتيسمي‌با کمبود ويتامين d مواجه هستند.
پژوهشگران طي مطالعاتي روي دويست و سي‌و يک فرد مبتلا به روماتيسم که ميزان ويتامين d در آنها مورد اندازه‌گيري قرارگرفت، دريافتند، حدود هفتاد درصد بيماران با کمبود ويتامين d مواجه بودند و بيست و شش درصد آنان با کمبود شديد ويتامين d مواجه بودند. کمبود شديد ويتامين d تاثير زيادي در ابتلا به بيماري‌‌هاي التهاب مفاصل، روماتيسم، آرتروز و کمردرد دارد. همچنين اين کمبود به ضعيف وظريف شدن استخوان‌‌هاي بدن منجر مي‌شود و هرچه کمبود ويتامين d در بدن بيشتر باشد عوارض شديدتري را به همراه خواهد داشت.