زودرسي نوزادان ابتلا به راشيتيسم را افزايش مي‌دهد كه اين به دليل رسوب ناكافي كلسيم و فسفر در زمان تولد براي رشد سريع نوزاد است.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، در افراد گياه‌خوار كه از مصرف شير و فرآورده‌هاي آن خودداري مي‌كنند ممكن است كمبود ويتامين d وبه دنبال آن راشيتيسم ديده شود.

همچنين مادراني كه كودكان خود را شير مي‌دهند چنانچه از مصرف كافي ويتامين d خودداري كنند با كمبود اين ماده مواجه مي‌شوند.

راشيتيسم به نارسايي در آهكي شدن استخوانهاي در حال رشد يا بافت استوئيد اطلاق مي‌شود كه ناشي از كمبود ويتامين d است و راشيتيسم با منشاء غير از كمبود ويتامين d علت ژنتيك داشته و به علت كمبود جذب ويتامين d محلول در چربي يا كلسيم و يا هر دو است.

لازم به ذكر است: اين بيماري بيشتر در اواخر زمستان و اوايل بهار ظهور مي‌كند كه علت آن عدم وجود اشعه كافي آفتاب است.

شايعترين علامت بيماري راشيتيسم فاصله گرفتن زانوها يا تماس نزديك آنها و صافي كف پاست؛ همچنين تاخير در بسته‌شدن ملاج قدامي، برآمدگي جناغ سينه به جلو (سينه كبوتري) و انحراف شديد مهره‌هاي كمري به سمت جلو موقع راه رفتن از ديگر علايم اين بيماري است.

مبتلايان به راشيتيسم به علت سستي عضلات شكم دچار برآمدگي شكم منجر به يبوست مي‌شوند.

تشخيص راشيتيسم براساس سابقه عدم مصرف كافي ويتامين d، يافته‌هاي آزمايشگاهي و عكسبرداري صورت مي‌گيرد و درمان شيرخواران دچار راشيتيسم با قراردادن در معرض اشعه خورشيد و مصرف خوراكي روزانه 2 تا 6 هزار واحد بين‌الملل ويتامين d به مدت چند ماه انجام مي‌شود و در صورت وجود عيوبي در استخوان مثل ساقهاي كماني، انجام جراحي ضرورت پيدا مي‌كند.

پيشگيري از راشيتيسم شامل قرار دادن پوست در معرض اشعه آفتاب يا مصرف خوراك 400 واحد بين‌الملل ويتامين d به طور روزانه است.