نوزادان متولد شده توسط زناني كه سطح ويتامين d بدن آنها طي دوران بارداري پايين بوده است در معرض ريسك بيشتري براي ابتلا به نقايص مربوط به ميناي دندان و پوسيدگي در دوران كودكي قرار دارند.
محققان دانشگاه «ماني توبا» سطح ويتامين d 206 زن را در سه ماهه دوم بارداري آنها مورد بررسي قرار دادند. از اين ميان تنها 21 مورد يعني 5/10 درصد از سطح مطلوبي از ويتامين d برخوردار بودند. ميزان اين ويتامين با تعداد دفعات مصرف شير و مصرف اين ويتامين پيش از زايمان ارتباط مستقيم داشته است.

اين محققان هم چنين 135 نوزاد را مورد آزمايش قرار داده و دريافتند: 6/21 درصد از نوزادان دچار عيوب مربوط به ميناي دندان بوده و 6/33 درصد به پوسيدگي دندان در اوايل دوران كودكي مبتلا بوده‌اند. سطح ويتامين d در مادران نوزادان مبتلا به نقص ميناي دندان پايين‌تر از ميانگين اين ويتامين در مادران نوزادان فاقد اين عيوب بوده است. تفاوت سطح ويتامين d در اين گروه فاحش نبوده است.

اين در حالي است كه اختلاف سطح ويتامين d در مادران نوزادان مبتلا به پوسيدگي دوران كودكي و مادران نوزادان با دندان‌هاي سالم و بدون كرم خوردگي بسيار قابل ملاحظه بوده است.

نوزادان مبتلا به نقص ميناي دندان به مراتب بيشتر از ساير نوزادان در معرض پوسيدگي دندان در دوران كودكي قرار دارند.

نتايج اين تحقيقات در جلسه عمومي سازمان بين المللي تحقيقات دندان در توافق ارائه شده و تاثير سطح ويتامين d‌ زنان باردار بر سلامت بهداشت دندان نوزادان آنها را نشان مي‌دهد.