تحقيقات نشان مي‌دهد كه سطح ويتامين d اغلب در بدن زناني كه تازه وضع حمل كرده‌اند و در نوزادان آنها پايين است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، پژوهشگران علوم پزشكي در گزارش جديدي اعلام كردند: بيش از يك سوم از مادران و بيش از نيمي از نوزادان آنها در زمان تولد نوزاد، دچار كمبود ويتامين d هستند.

هم چنين موضوع مهمتر اين است كه مكمل‌هاي ويتامين d كه در دوران بارداري تجويز مي‌شوند نمي‌توانند به طور كامل با اين كمبود مقابله كنند.

اين اطلاعات در نشست سالانه انجمن‌هاي آكادمي اطفال در آمريكا ارايه شده است.

دكتر آن ميروود، رييس مركز تغذيه شير مادر در مركز پزشكي بوستون و دستياران وي در اين تحقيق ميزان ويتامين d را در 433 زن و 376 نوزاد اندازه گيري كردند. اين اندازه گيري با استفاده از نمونه‌هاي خوني بدست آمده ظرف 72 ساعت پس از زايمان صورت گرفت. آنها هم چنين اطلاعاتي را از پرسشنامه‌هاي تكميل شده از سوي اين مادران بدست آوردند.

نتايج بررسي‌ها تاكيد كرد كه مادران در زمان وضع حمل 36 درصد و نوزادان آنها در لحظه تولد 58 درصد دچار كمبود ويتامين d هستند كه نسبتا خطرناك بود و بايد مورد بررسي قرار گيرد.