كمبود ويتامين d به خصوص در افراد مسن احتمال شكستگي در گلن را افزايش مي دهد.
دكتر بهرامي متخصص ارتوپد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: فقر ويتامين d به طور كاملا مشخص باعث شكندگي استخوان ها خصوصا در ناحيه لگن مي شود.
وي تصريح كرد: تحقيقات نشان مي دهد مصرف كلسيم به همراه ويتامين d تا 25 درصد احتمال شكستگي را كاهش مي دهد.
اين متخصص ارتوپد با اشاره به اينكه جذب كلسيم بدون ويتامين d صورت نمي گيرد گفت: تابش آفتاب به مدت 20 دقيقه ويتامين d مورد نياز را تامين مي كند اما افرادي كه در محيط هاي بسته فعاليت مي كنند معمولا به ميزان كافي در معرض تابش آفتاب قرار نمي گيرند.
وي با اشاره به اهميت شكستگي در دوران سالمندي خاطرنشان كرد: كليه متخصصاني كه با افراد سالمند سرو كار دارند بايد آنها را به مصرف مكمل ويتامين d ترغيب كرد.