عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران:
قرار دادن کف دست‌ها در معرض آفتاب به جذب ويتامين d بدن کمک مي‌کند


عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران با بيان اين كه استفاده از ضد آفتاب بر روي پوست مانع جذب ويتامين d توسط بدن مي‌شود، اظهار كرد: با اين حال اگر قسمت‌هايي از پوست مانند کف دست در طول روز در معرض آفتاب قرار گيرند ويتامين d مورد نياز بدن از اين طريق تامين مي‌شود.

دکتر محمد جواد ناظمي در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران در خصوص نحوه مصرف کرم هاي ضد آفتاب گفت: بايد 2 گرم کرم ضد آفتاب در هر سانتي متر مربع مصرف شود و هر دو ساعت يک بار نيز مي بايست تکرار شود؛ چرا که قدرت جذب کرم‌ها پس از گذشت چند ساعت کاهش يافته و تقريبا بي اثر خواهند شد.

وي خاطرنشان كرد: Spf مناسب کرم‌هاي ضد آفتاب در کشور ما بين 25 تا 30 و حتي بالاتر است.

ناظمي اضافه کرد: رسانه‌ها بايد به شناساندن بيماري‌هايي که مي تواند براي جامعه از نظر هزينه همچنين فعاليت‌هاي جسمي، روحي، رواني و حرکتي مشکل ساز باشند کمک كند و با آگاهي به مردم از آنها حمايت کند. زيرا بعضي بيماري‌ها شايع هستند اما مخاطره آميز نمي باشند، ولي برخي مي توانند هزينه‌هاي سنگيني بر بيمار و جامعه تحميل كرده و ناتواني و معلوليت‌هايي را به وجود آورند که بسيار حائز اهميت است.