مصرف توام كلسيم با ويتامين d براي جذب كلسيم به ميزان كافي الزامي است.
دكتر انصاري، متخصص تغذيه، در گفت و گو با ایسنا اظهار كرد: غذاها فقير از ويتامين d هستند اين در حاليست كه در مناطق آفتاب خيز قرارگيري در معرض نور آفتاب به‌مدت20 دقيقه ويتامين‌ d را به اندازه كافي به بدن مي‌رساند.

وي افزود: افراد ساكن در مناطق گرد و غباري و يا ابري اشعه خورشيد شديد نيست، از اين رو تامين ويتامين d موردنياز بدن به همراه كلسيم از راه خوراكي ضروري است.

انصاري خاطرنشان كرد: چنانچه كلسيم از لبنيات حيواناتي كه در معرض نور آفتاب نبوده‌اند (نگهداري شده در دامداري و زير سقف) تامين شود نياز به مصرف ويتامين dالزامي است.

اين متخصص تغذيه در ادامه گفت: تامين كلسيم به تنهايي در دوران يائسگي نمي‌تواند مانع از روند يا سرعت پيشرفت پوكي استخوان (حتي اگر در دوران نوجواني و جواني به مقدار زياد دريافت شود) جلوگيري كند در نتيجه همواره بايد كلسيم به مقدار كافي و همزمان با ويتامين d مصرف شود.