كارشناسان مي‌گويند مرداني كه قصد پدر شدن دارند و مي‌خواهند صاحب فرزند شوند بايد زمان بيشتري را در تماس با نور خورشيد باشند چون نتايج يك مطالعه جديد نشان مي‌دهد كه افزايش ويتامين d در بدن به تقويت كيفيت و كارآيي اسپرم‌ها (سلول‌هاي جنسي مردانه) كمك مي‌كند و در نتيجه توان توليدمثلي مردان را بهبود مي‌بخشد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين كارشناسان با مطالعه روي 340 مرد شركت كننده در اين آزمايشات دريافتند ويتامين d كه در اثر تماس با نور خورشيد در بدن توليد مي‌شود كيفيت اسپرم‌ها را بالا مي‌برد.

به گزارش روزنامه ديلي ميل، كارشناسان دانشگاه كپنهاگ در اين آزمايشات متجه شدند كه ويتامين d در واقع قدرت بارورسازي سلولهاي جنسي مردانه را افزايش مي‌دهد. اين كارشناسان كيفيت عملكرد اسپرم‌هاي 300 مرد را كه به طور اتفاقي گزينش شده بودند با تمام جزئيات مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و سپس اسپرم‌هاي 40 مرد ديگر را در آزمايشگاه به دقت بررسي كردند.

به گزارش ايسنا، همزمان مقدار ويتامين d موجود در خون اين افراد نيز اندازه‌گيري شد. بررسي‌ها نشان داد كه تقريبا در نيمي از اين مردان مقدار ويتامين d موجود در خون آنها كافي نيست كه علت آن كم بودن تماس آنها با نور خورشيد بود.

قرار گرفتن درمعرض نور خورشيد يكي از فاكتورهاي اصلي و اوليه براي توليد ويتامين d در بدن است كه به تنظيم ميزان كلسيم و فسفر براي توليد استخوانهاي سالم كمك مي‌كند. اين يافته در واقع تاييدي بر مطالعات قبل است كه نشان دادند ويتامين d با توليد اسپرم‌ها ارتباط مستقيم دارد.

جزئيات بيشتر اين مطالعه در مجله «توليد مثل انسان» به چاپ رسيده است.