نتايج يك تحقيق نشان داد: سطح سرمي روي در كودكان كمتر از ‌٦ سال مبتلا به سوء تغذيه شايع‌تر است .به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، دكتر نعمت بيلان دانشيار اطفال دانشگاه علوم پزشكي تبريز در پژوهشي به بررسي رابطه‌ي سرمي و روي در كودكان كمتر از ‌٦ سال مبتلا به سوء تغذيه در بيماران بستري در بيمارستان كودكان تبريز پرداخته است.در اين تحقيق آمده است: مس و روي جزء ميكروالمان‌هاي ضروري بدن بوده، و در ساختمن بسياري از آنزيم‌ها به كار مي‌روند و در فرآيند‌هاي متابوليك بدن نقش كاتاليزوري دارند.در اين بررسي كه يك مطالعه‌ي مورد ـ شاهدي در مقياس كوچك است، تعداد ‌٥ نمونه از كودكان كه ‌٥١ درصد از آنان مبتلا به سوء تغذيه بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. از نظر شيوع جنسي ‌٥٩ درصد كل نمونه‌ها مذكر و ‌٤١ درصد مونث و متوسط سن آنها ‌٤/٢ سال بود، ‌٣٩ درصد كودكان ساكن روستا، ‌٤٩ درصد ساكن شهر و ‌١٢ درصد ساكن حومه‌ي شهر بودند.از بين كودكان مبتلا به سوءتغذيه ‌٥٨ درصد مذكر و ‌٤٢ درصد مونث بودند و متوسط سني بچه‌هاي سوءتغذيه‌اي ‌٢٥/٢ سال يا ‌٢٧ ماه بود.نتايج مطالعات نشان داد: كودكان مبتلا به سوءتغذيه با معيار گومز با گروه كنترل مقايسه شدند، غلظت سرمي مس و روي كه به روش atomic obsorbtion spectrophtometry اندازه‌گيري شد، نشان مي‌دهد كه سطح سرمي روي در كودكان مبتلا به سوء تغذيه در مقايسه با كودكان سالم كاهش محسوسي دارد. در عين حال سطح سرمي مس در دو گروه فوق اختلاف معناداري را نشان نمي‌دهد.گفتني است: عوامل متعددي بر سطح سرمي مس اثر مي‌گذارد، در يك مطالعه نشان داده شده كه آهن، روي و كلسيم با جذب مس تداخل مي‌كنند، برخي بيمار‌ي‌ها از قبيل كانسر، عفونت و نارسايي مزمن قلب باعث افزايش سطح سرمي مس مي‌شوند.آنچه مسلم است تحقيقات بيشتري در مقياس بزرگتر براي تاييد وجود ارتباط بين سطح سرمي روي و سوء تغذيه و همچنين عوامل مؤثر در آن و رفع اين عوامل، بهبود وضعيت تغذيه و نحوه‌ي صحيح تغذيه لازم است.