بر اساس آخرين مطالعات انجام شده از سوي محققان آمريكايي، غذاهاي غني از عنصر روي باعث بهبود قدرت تفكر در نوجوانان مي‌شود.

به گزارش سرويس بين‌الملل ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويتر، طبق اين يافته‌ها كه در نشست 2005 بيولوژي آزمايشي در سان‌دي‌گو ارائه شده است، نوجواناني كه اغلب از مواد غذايي حاوي اين عنصر استفاده مي‌كنند، در انجام تكاليف مدرسه تواناتر هستند.

اين مطالعات بر روي 209 نوجوان محصل و طي 10 هفته صورت گرفته است.

نوجواناني كه از آب ميوه حاوي مكمل روي مصرف مي‌كردند در مقايسه با آنها كه آب ميوه ساده مي‌نوشيدند، زمان واكنش آنها به تست حافظه بصري 12 در صد كوتاه‌تر مي‌شد در حالي كه در گروه دوم اين ميزان تنها 6 درصد بوده است.

همچنين اين دانش‌آموازن به سوالات تست درك لغت بهتر جواب مي‌دادند.

اما در گروهي كه از اين مكمل‌ها استفاده نمي‌كردند، اين بهبودها مشاهده نشد.

در عين حال طبق اين بررسي‌ها هيچ رابطه‌اي ميان مصرف مكمل‌هاي روي و بهبود عملكردهاي حركتي يا اجتماعي- رواني مشاهده نشد.

اما در عين حال در دختراني كه آب ميوه‌هاي آنها فاقد روي بود 10 درصد بروز مشكلات رفتاري افزايش پيدا كرده