نتايج يك مطالعه نشان مي‌دهد كه ميزان روي در خون به طور قابل ملاحظه‌اي در كودكان مبتلا به حمله‌هاي همراه با تب، كم است كه اين كمبود ممكن است با علت بروز اين حمله‌ها مرتبط باشد.


به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران، دكتر كانش و دكتر جاناكيرامان از هند، ميزان روي را در خون 38 كودك در سنين 3 تا 5 ماه كه به علت حمله‌هاي همراه با تب به بيمارستان مراجعه كرده بودند با خون 38 كودك مشابه ديگر كه به اين حمله‌ها دچار نشده بودند، مقايسه كردند.

نمونه‌هاي خون در حدود 6 ساعت از پذيرش گرفته شدند و مقدار روي آنها توسط روش‌هاي استاندارد اندازه گيري شد.

ميانگين ميزان روي در كودكان مبتلا به اين نوع حمله‌ها در مقايسه با گروه ديگر به طور قابل ملاحظه‌اي كمتر بود.

لازم به ذكر است؛ روي كه يك تركيب اصلي و لازم براي بدن بوده و وجود آن برعملكرد و رشد طبيعي سيستم مركزي عصبي لازم است. همچنين روي براي ساخت گاما ـ آمينو بوتريك اسيد (GABA) كه يك نوع انتقال دهنده عصبي بازد دارنده است و اثر تكميلي در باز دارندگي كلسيم بر روي پذيرنده تحريكي ان ـ ميتل وي آسپارتيت (N-Methyl-D-aspartate) دارد، لازم است.

اين پزشكان فرض را بر اين گذاشتند كه وقتي يك بيمار دچار كمبود ميزان روي مي‌شود، پذيرنده‌هاي ان – متيل دي اسپارتي فعال شده و باعث ايجاد يك حمله مي‌شود كه در كودكان با تب بالا بروز مي‌كند. علي رغم كوچك بودن جامعه اطلاعاتي و همچنين محدوديت‌هاي بيمارستاني، محققان متوجه شدند كه مصرف مكمل‌هاي حاوي روي در كاهش ميزان حمله‌هاي همراه با تب در كودكان قابل بررسي و مطالعه است.