وسواس فکری 10 درصد مادران را پس از زایمان درگیر می‌کند

همشهری آنلاین:

گروه تحقیقات دانشگاهی در شیکاگو اظهار کردند: بررسی تنفس نوزاد به دفعات مکرر یا شستن بیش از اندازه وسایل کودک از جمله علائم وسواس هستند که در 10 درصد مادران جوان پس از زایمان مشاهده می‌شود.

براساس مطالعات منتشر شده در مجله پزشکی تولیدمثل، دوران پس از زایمان برای مادر از لحاظ آسیب پذیری روانی بسیار حساس است و بیش از 10 درصد مادران جوان در این دوران از علائم وسواس رنج می‌برند.

به گزارش ایسنا و به گفته محققان، وسواس فکری شامل افکار مزاحم و تکراری است که باعث ایجاد اضطراب می‌شود و اولین اقدام برای درمان وسواس، کاهش اضطراب در افراد وسواسی بوسیله پاسخ‌های اطمینان بخش از سوی اطرافیان است.

مطالعات محققان بر روی 461 زن، در 2 هفته اول پس از زایمان نشان می‌دهد 10 درصد زنان پس از زایمان، در مورد مسائل بهداشتی و امنیتی کودک، دچار وسواس می‌شوند.

به گفته محققان، در اکثر موارد درمان دارویی برای مادران توصیه نمی‌شود، چون این علائم به طور طبیعی حداکثر 6 ماه پس از زایمان رفع می‌شود.