وسواس بیش از حد و تردید در همه جنبه های زندگی می تواند باعث اختلال و اشکال در تصمیم گیری افراد وسواسی شود.
دکتر مجید صادقی، متخصص روانپزشکی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: دو دسته از افراد در تصمیم گیری اشکال و اختلال دارند.

وی تصریح کرد: گروهی از افراد که دچار اشکال در تصمیم گیری می شوند، دچار شخصیت های وسواسی بوده که در همه جنبه های زندگی تردید داشته و دیر تصمیم می گیرند، این گونه افراد به جزئیات و عواقب کار بیش از حد توجه کرده به طوریکه اصل مطلب را فراموش می کنند.

صادقی، افزود: افرادی که دچار وسواس زیاد هستند آن چنان دقت و توجه بیش از اندازه بکار می برند که دچار اشکال و اختلال در تصمیم گیری خواهند شد.

* نداشتن اعتماد به نفس باعث اشکال در تصمیم گیری می شود

صادقی، در ادامه بیان کرد: گروه دیگری از افراد که دچار اشکال و اختلال در تصمیم گیری می شوند شخصیت های وابسته داشته و به دیگران وابستگی دارند، این دسته از افراد، اعتماد به نفس کافی نداشته و در تصمیم گیری از نظرات دیگران زیاد جویا می شوند.

وی خاطرنشان کرد: مشورت و بررسی نظر افراد آگاه برای تصمیم گیری مناسب است اما در صورت بیش از حد بودن می تواند اختلال در تصمیم گیری فرد ایجاد کند، این متخصص به افرادی که در تصمیم گیری خود دچار اشکال و اختلال هستند توصیه کرد و گفت: باید این دسته از افراد در صورت عدم اعتماد به نفس، بر روی قدرت اراده و اعتماد به نفس خود کار کرده، بطوریکه وقتی تصمیمی گرفتند بر روی آن بایستند و عواقب آن را قبول و تحمل کنند.

وی در ادامه افزود: این دسته از افراد باید مدام تصمیم های خود را عوض نکرده و به اصطلاح دهن بین نباشند یعنی تصمیم های خود را مدام با نظر دیگران عوض نکنند.

صادقی، تأکید کرد: افرادی که دچار وسواس و ترس در تصمیم گیری می شوند باید از وسواس و ترس خودداری کرده تا بتواند به موقع تصمیم بگیرند.

این متخصص در انتها متذکر شد که در صورتیکه افراد اختلال در تصمیم گیری دارند بهتر است به مشاور و متخصص مراجعه کرده تا درمان شوند.