رييس مركز تحقيقات روانپزشكي و روان شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: در كشورهاي پيشرفته 35 تا 50 درصد مبتلايان به اختلالات رواني خدمات لازم را دريافت نمي‌كنند كه اين رقم در كشورهاي در حال توسعه به 80 درصد افزايش مي‌يابد.

دكتر محمد رضا محمدي در همايش سلامت روان و رسانه درباره بار اختلالات رواني و هزينه‌هاي آن اظهار كرد:‌ بار اختلالات رواني در بيشتر كشورهاي مختلف جهان شناخته شده، اما اين ميزان‌ها از7.3 تا 39.8 درصد متغير بوده است. در كودكان و نوجوانان نيز اين آمار به 59 درصد رسيده است.

به گفته وي بررسي‌هاي همه‌گير شناسي اختلالات روان پزشكي انجام شده در ايران نيز بر متغير بودن ميزان شيوع اين اختلال ها از 11.9 درصد تا 30.2 درصد اشاره دارد.

محمدي درباره هزينه‌هاي بيماري‌ها اظهار كرد:‌ هزينه‌ها معمولا به سه دسته هزينه‌هاي مستقيم‌، غير مستقيم و نامحسوس تقسيم مي‌شوند. هزينه‌هاي مستقيم شامل هزينه‌هاي پزشكي (سرپايي،‌ بستري،‌مراقبت‌هاي روزانه‌ و مراقبت‌هاي در منزل) و هزينه‌هاي غير پزشكي شامل (حمل و نقل و خدمات اجتماعي‌، مراقبت‌هاي انتظامي) مي‌شوند.

رييس مركز تحقيقات روانپزشكي و روان شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: هزينه‌هاي نامحسوس از محدود شدن كيفيت زندگي فرد و خانواده ايجاد مي‌شود، اما به دليل سختي تبديل اين نوع خسارت به ارزش مالي، هزينه‌هاي نامحسوس اغلب در مطالعات هزينه بيماري‌ها مورد محاسبه قرار نمي‌گيرند.

وي با اشاره به هزينه اختلالات رواني اظهار كرد: براساس يكي از مطالعات انجام شده در سال 1998 ميلادي مجموع هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم برابر 65 ميليارد دلار برآورد شد.

محمدي با اشاره به مطالعه‌اي كه درباره اختلال وسواس اجباري انجام شده است، گفت: حدود 2 درصد از افراد جهان سالانه به اين بيماري مبتلا مي‌شوند. يك مطالعه نشان داد، هزينه اين اختلال در سال 1990 در آمريكا 8.4 ميليارد دلار بوده است كه هزينه‌هاي غيرمستقيم 6.2 ميليارد آن را تشكيل مي‌دادند.

وي با بيان اينكه شايع‌ترين اختلال روان پزشكي اختلال دو قطبي است، اظهار كرد:‌ ابتلا به اين اختلال در 20 درصد از موارد منجر به از كار افتادگي مي‌شود.