معاون درمان وزارت بهداشت:
انجمن موسوم به شفاي وسواس به دادگاه معرفي شد

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: انجمن موسوم به شفاي وسواس به دليل مداخلات غيرقانوني درماني به دادگاه معرفي شد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، دكتر حسن امامي رضوي گفت: وزارت بهداشت با برخوردهاي غيرعلمي و تبليغاتي چنين انجمن‌هايي كه به منظور جلب بيمار و درآمد انجام مي‌شود قاطعانه برخورد مي‌كند.

وي گفت: نيازهاي منطقي مردم بايد با وعده‌هاي منطقي پاسخ داده شود نه اين كه به نام درمان وسواس در برخي بيماران اقداماتي غيرعلمي، تبليغاتي و سودجويانه انجام دهند و از آن دفاع كنند.

بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رساني وزارت بهداشت، امامي رضوي با اشاره به اين كه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي پيگير موضوع طرح شكايت از انجمن موسوم به شفاي وسواس در دادگاه‌هاي صالحه است، گفت: اكنون طرح اين شكايت مسير قانوني خود را طي مي‌كند كه پس از احراز نداشتن مجوز، اين انجمن تعطيل خواهد شد.