دانشمندان مي‌گويند گرچه استفاده از جراحي مغز براي درمان اختلالات رواني مدت‌هاست که مورد بحث بوده، اما تکنولوژي‌هاي جديدي در حال ظهور هستند که ممکن است به افراد دچار بيماري‌هاي شديد رواني کمک کنند....

به گزارش خبرگزاري فرانسه، البته کارشناسان احتياط به خرج مي‌دهند و مي‌گويند هنوز دقيقا نمي‌دانند چگونه اين درمان‌ها موثر واقع مي‌شوند و بنابراين، اين شيوه‌هاي درماني جديد به بيماراني محدود مي‌شود که با دارودرماني يا روان‏درماني نمي‌توان به آنها کمک کرد.

يکي از درمان‌هاي جديدي كه در اجلاس سالانه انجمن پيشرفت علم آمريکا ارائه شد، استفاده از تحريک عمقي مغز براي درمان اختلال وسواسي اجباري يا ocd است.

اين شيوه که در سال 2009 به وسيله سازمان غذاي و داروي آمريکا براي موارد شديد اين بيماري بر اساس استثنائات انسان‌دوستانه در مورد ابزارهاي پزشکي مجوز گرفت،‌ شامل نصب کردن يک الکترود در عمق مغز است. نشان داده شده جريان الکتريکي که از راه الکترود بر مغز وارد مي‌شود علايم وسواسي اجباري را تا 25 درصد در برخي از بيماران کاهش مي‌دهد.