يك روانپزشك:
ابتلا به وسواس تا حدود 50 درصد زمينه ژنتيكي دارد
ابتلا به وسواس در زن و مرد تقريبا برابر است


يك روانپزشك گفت: ابتلا به وسواس تا حدود 50 درصد زمينه ژنتيكي دارد و حدود 2 تا 3 مردم جهان به اين بيماري مبتلا هستند.

دكتر غلامرضا حاجتي در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا افزود‌: وسواس را در اقوام درجه يك و دو مي‌توان يافت. ابتلا به اين بيماري از حدود 20 سالگي آغاز مي‌شود. علاوه بر آن، نسبت جنسيتي در مبتلا شدن به وسواس در زن و مرد تقريبا برابر است.

اين روانپزشك با بيان اينكه درمانهاي خوبي براي وسواس وجود دارد، اظهار كرد: اين درمان‌ها شامل درمانهاي دارويي و غيردارويي است البته استفاده تركيبي از آنها بهتر است. درمانهاي غيردارويي مبتني بر درمانهاي شناختي و رفتاري است كه اين كار را هم روانشناسان باليني و هم روانپزشكان كار بلد مي‌توانند انجام دهند.

وي تاكيد كرد: وسواس يك بيماري عود كننده است. اگر مدت زمان لازم براي درمان آن طي نشود،احتمال عود اين بيماري وجود دارد.

حاجتي با بيان اينكه وسواس دو جنبه فكري و عملي دارد، گفت: وسواس فكري شامل افكار مزاحم و ناخوشايند است كه غير ارادي به ذهن بيمار خطور مي‌كند. به عنوان مثال افكار ضد مذهبي به ذهن يك فرد مذهبي مي‌رسد. افكار وسواس‌گونه معمولا اعمال وسواسي به همراه دارد.

وي افزود: برخي از فكرها و رفتارها طبيعي است. به عنوان نمونه توجه به نظافت تا حدي طبيعي است ولي پرداختن بيش از اندازه به آن باعث گرفته شدن وقت فرد و ايجاد ترديدهاي وسواسي مي‌شود.

حاجتي در پايان اظهار كرد: در دنيا هر فردي با يك روانپزشك و مشاور حقوقي درارتباط است. وضعيت ايران نيز از اين نظر در يك دهه اخير بهتر شده است.