یوگا درمانی در مامائی
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1424
يوگا از استرس زنان باردار پيشگيري مي‌كند
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1424
حركات يوگا از افتادگي‌هاي پس از زايمان پيشگيري مي‌كند
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1424
زايمان راحت‌تر باحركات يوگا
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1424

تاثير مثبت يوگا بر روي زايمان

انجام ورزش يوگا براي زنان باردار بسيار مفيد است

محققان هندي اعلام كردند: انجام حركات يوگا در طول دوران بارداري وزن نوزاد را در هنگام تولد افزايش مي‌‏دهد، احتمال توليد نوزاد زودرس را كاهش مي‌‏دهد و از سخت شدن زايمان جلوگيري مي‌‏كند.دكتر تارندران و همكارانش از موسسه تحقيقات يوگا در نيگلور, با بررسي بر روي 169 زن حامله به نتيجه فوق دست يافتند. از اين زنان حامله خواسته شد تا هر روز به مدت يك ساعت حركات يوگا را انجام دهند. اين حركات شامل حركات كششي، حركات نرم‌‏كننده ماهيچه‌‏ها، تمرين تنفس و مديتيشن بود.اين محققان اعلام كردند: در اثر انجام حركات يوگا درصد زايمان نوزادان زودرس از 29 درصد به 14 درصد كاهش يافته, فشار خون بالايي هم كه مربوط به زايمان است, در اين گروه كاهش قابل توجهي يافت.از اثرات ديگر ورزش يوگا بر روي زنان حامله, افزايش جريان خون در جفت و كاهش ترشح هورمون استرس است.