کاربردهای هیپنوتیزم بالینی

می توان از هيپنوتيزم در شاخه‌هاي مختلف طب و روانشناسی باليني در حوزه های بزرگسال، کودک و نوجوان بهره های فراوانی گرفت که به بعضي از آنها اشاره مي‌شود:

طب داخلي: کنترل دردهاي مزمن (مانند انواع سردرد و دردهای نوروپاتیک)، کنترل تهوع و استفراغ ناشي از شيمي درماني و بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی، رعایت بهتر رژیم غذایی سالم و کنترل وزن، ترک سيگار و سایر عادات ناپسند، کنترل سندرم روده تحريک‌پذير و ...

طب جراحي: آمادگي قبل از جراحی و درمان ترس از عمل، کنترل درد بعد از عمل، القاي بي‌هوشي بدون استفاده از داروهاي وريدي و استنشاقي و یا با حداقل مصرف دارو و بنابراین حذف یا کاهش عوارض این داروها، القاي بي‌حسي موضعي بدون استفاده از دارو، کنترل نسبي خونريزي حين عمل، کنترل درد ناشي از سوختگي کمک به تسریع ترمیم بافت آسیب دیده و ...

طب زنان و زايمان: کنترل علائم سندروم پيش از قاعدگی (پی ام اس)، کنترل دردهاي همراه قاعدگی (ديسمنوره)، کمک به بهبود رشد جنین، کنترل ویار حاملگی، زايمان آسان و ...

طب ورزشي: افزايش اعتماد به نفس، افزايش بهره‌وري ورزشي و بهبود رکوردها، کاهش آسیب های ورزشی و کمک به ترمیم بافت و ...

طب دهان و دندان: کنترل دندان قروچه، سندروم درد مفصل فکي-گيجگاهي، القاي بي‌حسي براي اعمال دندانپزشکي، کنترل رفلکس گگ (عق‌ زدن)، تهوع حين کار دندانپزشکي، کنترل هراس از اعمال دندانپزشکي و ...

طب روانپزشکي: رواندرماني و روانکاوی هيپنوتيزمي، شناخت-درماني هيپنوتيزمي، رفتار درماني هيپنوتيزمي، درمان اختلالات شبه جسمي، تجزیه ای، جنسی، اضطرابي و روان‌تني، درمان افسردگی، درمان انواع فوبی ها (ترس های بیمارگونه)، تقويت ايگو و افزایش اعتماد به نفس، افزايش اميد به زندگي، افزايش بهره‌وري تحصيلي و ...

انجمن علمی هيپنوتيزم بالينی ايران