هیپنوتیزم و روش های خود هیپنوتیزم


ابتدا به پشت بر روی زمین دراز بکشید، چشمان خود را به آرامی ببندید سپس بدن خود را کاملا شل و وانهاده کنید. ( هیچ قسمت از بدن نباید منقبض و سفت باشد ) ،سپس حواس خود را به پایین ترین قسمت بدن خود یعنی پاها متمرکز کنید، انگشتان پا را کاملا حس کنید،حالاهمین عمل رابه ترتیب ازپایین به بالابرای کلیه اعضا بدن خود انجام دهید.((در حین تمرین حواس خود را بجز بر اعضا بدن به چیز دیگری معطوف نکنید.)) اکنون به ارامی نفس عمیقی بکشید و چند ثانیه نفس خود را حبس کنید سپس خیلی ارام نفس رابیرون بدهید.سعی کنید هنگام تنفس با بالا و پایین بردن شکم تنفس کنید نه با قفسه سینه خود.تنفس در هیپنوتیزم یکی از اصلی ترین نکات محسوب میشود،که در پایان توضیحات کاملی را خواهم داد.

عمل تنفس را به آرامی و به تعداد ۴۰مرتبه تکرار کنید ،سپس از عدد هفت تا یک به آرامی در ذهن خود بشمارید و با هر شمارش به خودتان تلقین کنید که ارامتر و ریلکس تر میشوید وقتی در ذهن خود به شماره یک رسیدید به خود تلقین کنید که در حالت عمیق خود هیپنوتیزم قرار دارید. این کلید شرطی شدن شماست( ۷ تا ۱ ) که برا ی خارج شدن از حالت هیپنوز نیز با شمردن یک تا هفت (معکوس حالت اول) و تلقین به خود که من با هر شماره شادابتر و سر حالتر میشوم از هیپنوز خارج میشو یــد .

اکنون چشمان خود را خیلی ارام به سمت پیشانی و ابروها بالا ببرید و در همین حالت بمانید،این حالت شبیه حالت چشمان شما موقع خواب میباشد.بعد از لحظاتی چشمان شما خود به خود در این حالت باقی میمانند.حالا تصور کنید در یک مکان زیبا و دوست داشتنی قرار دارید سعی کنید تمامی اجزا و زوایای ان مکان را خوب تصور کنید، شاید در اوایل کار چندان ساده و راحتی نباشد ولی به مرور امکان پذیرست.

سعی کنید صداها،رنگها ،بوها وحتی مزه اشیاء و هر چیزی را که در ان مکان زیباست حس کنید وآنها را واقعا لمس کنید.حالا بدن شما درچنان ارامش عمیق و زیبایی قرار دارد که می خواهید مدتها در این حال باقی بمانید.( در این مرحله،بستگی به استعداد افرد در هیپنوتیزم شدن ،فرد حالات مختلفی را تجربه میکند )حالا شما می توانید تلقینات خود را انجام دهید که هم میتواند شامل تلقین یک عبارت(مانند: من هر روز شجاعتر و موفقتر میشوم و...) و یا تصور یک موفقیت باشد،که بهترین نوع تلقین نیز همین تصور و به تصویرکشیدن یک موضوع خاص و مورد علاقه می باشد البته بارعایت ظرافت وحس و دیدن نکات ریز ان موضوع( شکل،رنگ،بو،طعم ) که هر چه تصور شما قویتر و بیشتر باشد تلقین کاملتر وموثر خواهد بود.پس از اتمام کار با گفتن کلید شرطی به ارامی از حالت هیپنوز خارج میشوید.

۱) سعی کنید تمرینات را در مکان وساعت ثابتی انجام دهید تا نسبت به ان ساعت ومکان شرطی شوید

۲) برای بدست آوردن نتایج بهتر هر روز سه بار و حداقل یک بار تمرینات را انجام دهید

۳) مدت تمرین وتلقین از بیست دقیقه کمتر نباشد

۴) بین تمرینات روزانه تاخیر نیاندازید

با تکرار و تمرین روزانه به درجات بالاتری از هیپنوتیزم دست پیدا میکنید.(( در این مرحله شدیدا از شتاب و عجله دوری کنید و تمرینات را در کمال ارامش انجام دهید تا به نتیجه دلخواه دست پیدا کنید.حکیم باشی