هیپنوتیزم و تقویت حافظه


حافظه (Memory) یكی از مهمترین فرآیندهای ذهنی است. هویت و توانمندی ذهنی انسان به طرز پیچیده‌ای با حافظه او مرتبط است. بدون حافظه، یادگیری و انجام دادن بسیاری از اعمال روزانه امكان‌پذیر نمی‌باشد.
▪ به‌طوركلی حافظه شامل چهار فرآیند كلی است:
۱) ثبت یا دریافت (Registration): ثبت یا دریافت عبارت است از توانایی ضبط و یا جذب اطلاعات جدید در مخزن خاطرات.
۲) ذخیره سازی (Retention): قدرت ذخیره سازی، محافظت كردن و اندوختن (Save) اطلاعات را گویند.
۳ یادآوری (Recall): عبارت است از توانایی بازگرداندن اطلاعات حفظ شده.
۴) بازشناسی (Recognition): بازشناسی قدرت تشخیص چیزهایی است كه شخص قبلاً با آن مواجه شده است.
یادگیری مطالب، ثبت، ذخیره‌سازی، یادآوری، بازشناسی و فراموشی فرآیندهایی هستند كه كاملاً به هم مرتبط و وابسته می‌باشند. ضعف در یادگیری و نارسایی حافظه (Amnesia) می‌تواند با هركدام از چهار فرآیند كلی عنوان شده مرتبط باشد.
نكته حائز اهمیت اینكه خواهش و آگاهی انسان در فرآیند حافظه پیچیده است و می‌تواند آن را تسهیل كند، هرچند ممكن است یادآوری لزوماً با آگاهی همراه نباشد.
توجه و دقت نقش كلیدی در ثبت یا دریافت اطلاعات حافظه‌ای ایفا می‌كنند. خیلی وقتها نارسایی حافظه ما ناشی از اشتغالات زیاد كاری و كم‌توجهی یا بی‌دقتی است. با بی‌توجهی و كم‌دقتی ثبت اطلاعات به‌خوبی انجام نمی‌پذیرد. برای مثال وسیله‌ای را با بی‌توجهی درجایی می‌گذاریم و بعد اصلاً به یاد نمی‌آوریم كه كجا گذاشته‌ایم و چه شده است. القائاتی كه برای تقویت حافظه در هیپنوتیزم به فرد می‌شود و القائات تقویت توجه و تمركز بسیار مشابه هستند.
این القائات به قرار زیر می‌باشند:
▪ من می‌توانم تمام حرفهایی را كه به خودم می‌زنم بپذیرم.
▪ ظرفیت حافظه من هر روز افزایش می‌یابد.
▪ من قادر می‌شوم هرچه را كه می‌آموزم به‌راحتی به خاطر آورم.
▪ ظرفیت و قدرت ذهنی من برای نگهداری مطالب بیشتر می‌شود.
▪ من می‌توانم مطالب گذشته را به راحتی به خاطر آورم.
▪ از امروز كارها را با توجه و دقت بیشتری انجام می‌دهم.
▪ تمركز من برای انجام دادن كارها بیشتر و بیشتر می‌شود.
▪ حافظه من هر روز بهتر و بهتر می‌شود.
▪ تمركز من برای چیزهایی كه می‌آموزم افزایش می‌یابد و زمانی كه چیزی را آموختم فراموش نخواهم كرد.
▪ من این قدرت را می‌یابم كه هر وقت لازم باشد مطالب آموخته شده را بخاطر آورم.
● تمرین عملی فنون خودهیپنوتیزمی و یا آرامشی برای تقویت حافظه:
كسانی كه با فنون خودهیپنوتیزم آشنا هستند بعد از خود هیپنوتیزم نمودن خود، عبارات القائی را باید چند بار با خود تكرار نمایند و این عمل را برای حدود ۳ الی ۴ هفته یك روز در میان انجام دهند تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.
كسانی كه با فنون خودهیپنوتیزم آشنا نیستند می‌توانند از فنون آرامش‌بخش و یا نوار و سی‌دی‌های خودهیپنوتیزمی استفاده نمایند و یا شبها درست قبل از فرو رفتن به خواب در وضعیت آرامش عضلانی برای حدود ۴ الی ۵ دقیقه عبارات القائی را آن قدر با خود تكرار نمایند تا به خواب فرو روند.
این نكته مهم است كه در هر صورت چه با فنون خودهیپنوتیزمی آشنا هستید و یا خیر عبارات القائی را قبل از تمرین حفظ نمایید.
نكته دیگر اینكه در ضمن انجام تمرینات دادن فوق‌الذكر به وضعیت سلامتی عمومی، استراحت و تغذیه مناسب و سبك توجه لازم داشته باشید.
دکتر ساعد احمدی