هیپنوتیزم شعبده بازی نیست !

هیپنوتیزم در سال 1955 از طب مکمل خارج شد و به عنوان طب رایج رسمیت یافت .اما متاسفانه نگرشی که در جامعه ما وجود دارد آنرا مثل شعبده بازی و نمایش می داند که همین مساله موجب شده تا هیپنوتیزم به عنوان یک روش درمانی در سطح جامعه نهادینه نشود.

دکتر مهدی فتحی اظهار داشت : هیپنوتیزم به عنوان یک درمان کمکی به حساب می آید که در برخی از موارد مثل ترس های مرضی یا استرس های پس از زلزله به عنوان درمان اصلی کاربرد می یابد. در واقع هیپنوتیزم نه برای درمان که برای مدیریت علائم همراهی بیمار و تسکین درد مورد استفاده قرار می گیرد.

دبیرانجمن هیپنوتیزم بالینی ایران درباره خطرات هیپنوتیزم گفت : جمله معروفی است که می گوید هیپنوتیزم در دست درمانگر مثل تیغ در دست جراح است لذا افرادی که می خواهند از این روش درمانی استفاده کنند از تخصص درمانگر خود اطمینان حاصل کنند.

وی افزود : اگر هیپنوتیزم به درستی انجام نشود مثل هر درمان غلطی عوارضی خواهد داشت که از سرگیجه ، افت فشار خون و توهم تا فراموشی نسبی و پرش افکار را در برمی گیرد.

دکتر فتحی با رد این نظر که اگر فرد از حالت خلسه بیرون نیاید ممکن است دچار مرگ شود گفت : همه از حالت خلسه هیپنوتیزم بیرون می آیند و حتی اگر ارتباط درمانگر با بیمار قطع شود بر اثر تحریکات محیطی به حالت هوشیاری برمی گردد. اما خطر در نوع برگشت است که اگر به صورت علمی صورت نگیرد ممکن است منجر به مشکلاتی مثل کابوس ، لکنت زبان و بی اختیاری ادرار شود.