هيپنوتيزم نمايشي در بين شيادان مشهدي به شدت رواج يافته استهمايش هيپنوتيزم به همت انجمن علمي روانشناسي دانشكده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد. به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر مهدي فتحي رييس انجمن هيپنوتيزم خراسان با هشدار درباره رواج هيپنوتيزم نمايشي در مشهد اظهار كرد: ‌عوارض هيپنوتيزم نمايشي، خمودگي و كرختي بعد از هيپنوتيزم، توهم و فراموشي گذرا و تر‌هاي گذراست. وي افزود: ماندن طولاني مدت در حالت هيپنوتيزم از ديگر عوارض هيپنوتيزم نمايشي است و انجمن هيپنوتيزم وظيفه دارد نسبت به شفاف‌سازي عوارض هيپنوتيزم نمايشي اقدام كند. وي با بيان اينكه هيپنوتيزم كليد درمان هر بيماري نيست، خاطرنشان كرد: هيپنوتيزم براي بيماران افسردگي شديد و مصرف‌كنندگان الكل و داروهاي توهم‌زا كاربرد ندارد. به گزارش ايسنا، دكتر فتحي با بيان اينكه هيپنوتيزم در زمينه شكستگي‌ها به بيماران كمك مي‌كند، خاطرنشان كرد: هيپنوتيزم نقش تسكين دهندگي را نيز ايفا مي‌كند. وي در ادامه به كاربرد هيپنوتيزم در بي‌هوشي‌هاي بدون دارو اشاره كرد و افزود: ايجاد بي حسي به وسيله هيپنوتيزم در جراحي‌هاي كوچك در ناحيه شكم و بازو و جراحي فك، دهان و دندان كاربرد دارد. وي از هيپنوتيزم به عنوان تيغ جراحي ياد كرد و افزود: هيپنوتيزم به عنوان يك ابزار درماني در صورت استفاده درست، خطرناك نيست. فتحي با بيان اين كه هيپنوتيزم بايد در مسيري درست هدايت شود، گفت:‌ ثبات شخصيت براي درمانگر ضروري است. رييس انجمن هيپنوتيزم خراسان، ترس از عدم بيداري دوباره، فاش شدن اسرار و مراجعه افراد با ضريب هوشي پايين به مراكز روان درماني را از عوامل ترس در بين افراد ياد كرد و افزود: اين در حاليست كه افراد با ضريب هوشي بالا براي هيپنوتيزم مناسب‌تر هستند. در ادامه اين همايش، دكتر محمدرضا سرگلزايي عضو هيات مديره انجمن علمي هيپنوتيزم باليني كشور نيز با بيان اينكه ايجاد تعبير بدون آگاهي بيمار تاثير گذارترين نوع هيپنوتيزم است، افزود: تاثيرگذاري مكانيزم‌ها بايد ناخودآگاه، تلويحي و غير مستقيم باشد. وي بهترين معادل فارسي هيپنوتيزم را واژه «جذبه» دانست و گفت: جذبه به معناي مجذوب كردن فرد است و مجذوب كردن در هيپنوتيزم به معناي منحرف كردن فرد از ساير محرك‌هاست

ایسنا